Đang online: 18  |   Lượt truy cập: 1686394

Quản lý nhân sự

  • Quản lý thông tin lao động
  • Quản lý giờ làm việc
  • Quản lý tiền lương

Tuyển dụng nhân sự

  • Chấm công
  • Tính lương
  • Quản lý thông tin nhân viên

Tìm việc làm

  • Chấm công
  • Tính lương
  • Quản lý thông tin nhân viên
VÌ LAO ĐỘNG – PHÁT TRIỂN VÌ CỘNG ĐỒNG - Số 03 VÌ LAO ĐỘNG – PHÁT TRIỂN VÌ CỘNG ĐỒNG (Số 02) VÌ LAO ĐỘNG – PHÁT TRIỂN VÌ CỘNG ĐỒNG. - Số 01 NGHỊ QUYẾT 116/NQ-CP VÀ QUYẾT ĐỊNH 28/2021/QĐ-TTg: việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP chính sách hỗ trợ NLĐ và người SDLĐ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Hình ảnh hoạt động

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng Nhân Sự - hr@vilado.vn
Phòng Nhân Sự - hr@vilado.vn 0274.2222.529
Phòng Kinh Doanh - trangtran@vilado.vn
Phòng Kinh Doanh - trangtran@vilado.vn 0901550386
Phòng Kế Toán - Ktqt@vilado.vn
Phòng Kế Toán - Ktqt@vilado.vn 0937954169
   0901550386