Đang online: 17  |   Lượt truy cập: 1735590
Trang chủ > Chia sẻ > Các lĩnh vực khác
Các lĩnh vực khác
"Tất cả công ty vĩ đại đều được sinh ra vào mùa đông"
Đó là câu bình luận mới nhất của Jack Ma được đưa ra trong một bài viết của nhân viên Alibaba, sau khi thị trường của Pinduduo bám sát Alibaba. Cụ thể về bài viết và đoạn bình luận được người dùng mạng xã hội Trung Quốc tìm kiếm và quan tâm chú ý.
01/12/2023 02:12:36