Đang online: 7  |   Lượt truy cập: 1743731
Trang chủ > Dịch vụ đóng gói
Dịch vụ đóng gói
Dịch Vụ Gia Công Sản Xuất
Dịch Vụ Gia Công Sản Xuất là việc bên thuê gia công giao cho một đơn vị nhận gia công sản xuất thực hiện một hay nhiều công đoạn nhằm tạo ra một sản phẩm hàng hóa theo tiêu chuẩn được cam kết giữa hai bên.
08/09/2023 11:09:00