Đang online: 18  |   Lượt truy cập: 1697686
Trang chủ > Dịch vụ đóng gói
Dịch vụ đóng gói
Dịch Vụ Gia Công Sản Xuất
Dịch Vụ Gia Công Sản Xuất là việc bên thuê gia công giao cho một đơn vị nhận gia công sản xuất thực hiện một hay nhiều công đoạn nhằm tạo ra một sản phẩm hàng hóa theo tiêu chuẩn được cam kết giữa hai bên.
14/08/2019 07:08:37

Dịch Vụ Đóng Gói Bao Bì Sản Phẩm
Dịch Vụ Đóng Gói Bao Bì Sản Phẩm là một dạng đặc thù của dịch vụ Dịch Vụ Gia Công Sản Xuất, khi mà dịch vụ gia công là một công đoạn đóng gói bao bì sản phẩm trong các dây chuyền đóng gói bao bì của quý công ty.
14/08/2019 07:08:49