Đang online: 19  |   Lượt truy cập: 1740930
Trang chủ > Cho thuê lại lao động > Dịch vụ cho thuê lại lao động tại Hà Nội
Dịch vụ cho thuê lại lao động tại Hà Nội
Sales force Services – Dịch vụ cung cấp lực lượng bán hàng
Sales Force Services – Dịch vụ cung cấp lực lượng bán hàng, đây là một dạng dịch vụ cho thuê lại lao động (Outsourcing services) của VILADO. Dịch vụ này cung ứng các nhân viên có kiến thức, năng lực, am hiểu lĩnh vực làm việc, thường xuyên, liên tục được đào tạo và được hỗ trợ để rộng kiến thức...
14/08/2019 07:08:48

Dịch vụ tuyển dụng nhân sự - Công ty Vilado
Dịch vụ tuyển dụng nhân sự – Tuyển dụng nhân sự luôn làm cho các nhà tuyển dụng luôn phải boăn khoăn lo lắng, để đáp ứng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu công việc thì thật khó. Tại sao các nhà tuyển dụng không tìm đến công ty dịch vụ chuyên “săn đầu người” hay gọi là công ty chuyên cung cấp...
21/05/2020 07:05:43

Dịch vụ thuê ngoài nhân lực - thuê ngoài nhân sự - Vilado
Dịch vụ thuê ngoài nhân sự hay dịch vụ thuê ngoài nhân lực ở VILADO chúng tôi luôn lấy khách hàng là tiêu chí hàng đầu. Đáp ứng nguồn nhân sự – nhân lực chất lượng đang khan hiếm ở các công ty dịch vụ.
14/08/2019 07:08:17