Đang online: 20  |   Hôm qua: 1849  |   Lượt truy cập: 1739705
Trang chủ > Chia sẻ > Văn Bản Pháp Luật Về Lao Động
Văn Bản Pháp Luật Về Lao Động

Truyền thông “đăng ký tạm trú, tạm vắng tại nơi cư trú”.

Luật số 68/2020/QH14, Luật cư trú đã được Quốc Hội Khóa XIV thông qua ngày 13/11/2020.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-68-2020-QH14-cu-tru-435315.aspx

 

Kính gửi tập thể Công Nhân Viên Công ty Vì Lao Động,  

 

Nhằm thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, quý anh chi nếu chưa thực hiện khai báo tạm trú và tạm vắng tại nơi cứ trú. Hãy đăng ký với các Chủ Nhà Trọ hoặc đến  Công An Phường (nơi anh/ chi đang tạm trú, nếu có) để thực hiện khai báo đầy đủ theo quy định.

 

Trân trọng kính báo.

Công ty TNHH MTV Vì Lao Động.  

 

 

Các bài liên quan