Đang online: 18  |   Lượt truy cập: 1628094
Trang chủ > Tư vấn các dịch vụ
Tư vấn các dịch vụ
CÔNG TY CUNG ỨNG LAO ĐỘNG | CUNG ỨNG LAO ĐỘNG | VILADO
Các TT này “môi giới” tuyển dụng & giới thiệu người lao động (người lao động) cho các công ty/ nhà máy (khách hàng). Và nắm bắt được xu hướng phát triển đó, trong số TT đã dần dần “đào thải” khỏi môi hình hoạt động bán chuyên nghiệp và chuyển đổi sang hình thức dịch vụ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG
03/04/2020 02:04:03

Dịch vụ vệ sinh
Lĩnh vực vệ sinh công nghiệp, khách hàng lĩnh vực này rất đa dạng: các tập đoàn lớn, các công ty, xí nghiệp, xưởng sản xuất, tòa nhà, chung cư, nhà máy, bệnh viện, trường học cho đến các hộ gia đình... mà loại hình dịch vụ được cung cấp khác nhau. Tùy theo công việc của từng khách hàng từ vệ...
14/08/2019 07:08:16