Đang online: 18  |   Hôm qua: 1702  |   Lượt truy cập: 1600895
Trang chủ > Dịch vụ vệ sinh
Dịch vụ vệ sinh
Dịch vụ vệ sinh
Lĩnh vực vệ sinh công nghiệp, khách hàng lĩnh vực này rất đa dạng: các tập đoàn lớn, các công ty, xí nghiệp, xưởng sản xuất, tòa nhà, chung cư, nhà máy, bệnh viện, trường học cho đến các hộ gia đình... mà loại hình dịch vụ được cung cấp khác nhau. Tùy theo công việc của từng khách hàng từ vệ...
14/08/2019 07:08:16