Đang online: 12  |   Lượt truy cập: 1702238
Trang chủ > Chia sẻ
Chia sẻ
invite facebook friend
15/04/2020 10:04:44

Diện tích tách thửa tối thiểu đối với đất ở ĐỒNG THÁP
Chúng tôi xin được sưu tầm và tổng hợp các quy định của pháp luật về diện tích tối thiểu được tách thửa của từng tỉnh thành trong 63 tỉnh thành torng cả nước. Tùy từng thời diểm, quy định có thể thay đổi tùy từng thời điểm, do đó, cần kiễm tra căn cứ pháp lý.
27/02/2018 06:02:03