Đang online: 15  |   Lượt truy cập: 1664334
Trang chủ > Chia sẻ
Chia sẻ
Phương pháp lựa chọn nhà thầu cung ứng dịch vụ cho thuê lại lao động.
Lựa chọn công ty cung ứng dịch vụ cho thuê lại lao động đảm cần các yêu cầu sau: - Có giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, - Hoạt động ổn định, - Đơn vị cung cấp có uy tín, chuyên nghiệp, - Đảm bảo chế độ của người lao động, - Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của đơn vị cần thuê lại lao động...
21/01/2021 08:01:39

invite facebook friend
15/04/2020 10:04:44

Diện tích tách thửa tối thiểu đối với đất ở ĐỒNG THÁP
Chúng tôi xin được sưu tầm và tổng hợp các quy định của pháp luật về diện tích tối thiểu được tách thửa của từng tỉnh thành trong 63 tỉnh thành torng cả nước. Tùy từng thời diểm, quy định có thể thay đổi tùy từng thời điểm, do đó, cần kiễm tra căn cứ pháp lý.
27/02/2018 06:02:03