Đang online: 5  |   Lượt truy cập: 1702238
Trang chủ > Chia sẻ > Các lĩnh vực khác
Các lĩnh vực khác
KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT
NỘI QUY LAO ĐỘNG Phải có nội quy và bằng văn bản (trừ dưới 10 LĐ) Phải đăng ký tại CQCMLĐ tỉnh (huyện khi được uỷ quyền) Phải được thông báo đến NLĐ và niêm yết nội dung chính tại nơi làm việc Có chi nhánh ở nhiều tỉnh, phải gửi nội quy đến CQCMLĐ của tỉnh đóng chi nhánh. BLLĐ2019
18/05/2021 03:05:47

LAO ĐỘNG NỮ VÀ BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI| NGHỊ ĐỊNH SỐ 145/2020/NĐ-CP
NỘI DUNG 1.Quy định chung về LĐ nữ và bảo đảm BĐG 2.Bảo đảm BĐG và chính sách đối với LĐ nữ 3.Phòng, chống QRTD tại nơi làm việc 4.Trách nhiệm của cơ quan tổ chức thực hiện CS đối với LĐ nữ và BĐG Điều 135. BLLĐ
18/05/2021 03:05:59

Blockchain trong HR: 8 cách Blockchain sẽ tác động đến chức năng nhân sự
Đây là 8 cách blockchain sẽ tác động đến HR 1. blockchain sẽ tác động đến Tuyển dụng 2. blockchain sẽ tác động đến Xác minh 3. blockchain sẽ tác động đến Tham khảo 4. blockchain sẽ tác động đến Hợp đồng thông minh 5. blockchain sẽ tác động đến Vòng đời của nhân viên 6. blockchain sẽ tác động đến...
18/04/2019 08:04:59