Đang online: 11  |   Hôm qua: 1784  |   Lượt truy cập: 1678078
Trang chủ > Chia sẻ > Tuyển Dụng
Tuyển Dụng

Phương pháp lựa chọn nhà thầu cung ứng dịch vụ cho thuê lại lao động.

Lựa chọn công ty cung ứng dịch vụ cho thuê lại lao động đảm cần các yêu cầu sau: - Có giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, - Hoạt động ổn định, - Đơn vị cung cấp có uy tín, chuyên nghiệp, - Đảm bảo chế độ của người lao động, - Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của đơn vị cần thuê lại lao động - Có mạng lưới chi nhánh trong cả nước, - Khả năng tài chính cao, đáp ứng được việc chi trả lương cho người lao động - Các yêu cầu đặc thù khác của quý công ty

Để lựa chọn được đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê lại lao động có giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, hoạt động ổn định, có mạng lưới chi nhánh trong cả nước,  có khả năng cung cấp bất kỳ lao động thuộc bất kỳ nhà máy trực thuộc nào của khách hàng; Đồng thời đơn vị cung cấp có uy tín, chuyên nghiệp, đảm bảo chế độ người lao động, là địa chỉ mà người lao động tìm đến, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của đơn vị cần thuê lại lao động hiện đang là mối quan tâm cho các cán bộ phụ trách việc lựa chọn nhà cung ứng trong mảng dịch vụ nhân sự của tất cả các công ty.

Công ty Vilado xin giới thiệu một số phương pháp giúp Quý Công Ty lựa chọn được đơn vị có chức năng cho thuê lại lao động, có giấy phép hoạt động do BLĐTBXH cấp, có uy tính, dịch vụ chất lượng, tác phong chuyên nghiệp và phù hợp nhất cho Quý Công Ty thông qua các bước công việc sau:

-        Yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý gồm Giấp phép đăng ký kinh doanh có chức năng cung ứng nhân sự, và Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động do Bộ LĐTBXH cấp

-        Quý công ty xác định mục tiêu, nhu cầu của việc sử dụng dịch vụ cho thuê lại lao động.

-        Quý công ty giới thiệu chi tiết yêu cầu công việc cho đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê lại lao động.

-        Quý công ty hỗ trợ đơn vị cung cấp dịch vụ khảo sát tìm hiểu thực tế công việc và yêu cầu cuả quý công ty.

-        Quý công ty tổ chức đầu thầu nếu thấy cần thiết, đồng thời yêu cầu báo giá.

-        Quý công ty sơ chọn và yêu cầu đơn vị được sơ chọn trình bày phương án, quy trình, hệ thống quản lý, chế độ chính sách với người lao động và các ưu điểm của đơn vị cho thuê lại lao động.

-        Quý công ty cung cấp các tình huống thường gặp để tìm hiểu, đánh giá sự linh động trong việc đưa ra các giải pháp cung cấp dịch vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ.

-        Giá cả cuả dịch vụ, Quý công ty cần phân tích tính hợp lý của giá, rất nhiều đơn vị đưa giá rất thấp và thực tế khi chọn nhà thầu này thì nhà thầu đã không thể tuyển dụng hay cung cấp dịch vụ được, dẫn đến quý công ty phải lựa chọn nhà thầu khác hoặc phải tăng giá dịch vụ, điều này làm tốn thêm nhiều thời gian và không đáp ứng kịp nhu cầu sản xuất.

-        Thương hiệu đơn vị cung cấp dịch vụ và tham khảo thông tin dịch vụ từ các đơn vị sử dụng trước đó.

1.     Yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý

Quý Công Ty cần yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý gồm giấy phép đăng ký kinh doanh, xác nhận mã ngành kinh doanh, giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, các quyết định gia hạn giấy phép (Nếu giấy phép đã quá 36 tháng kể từ ngày cấp) và các hồ sơ cần thiết khác để xác định tính pháp lý của công ty cung cấp dịch vụ có đủ chức năng cho thuê lại lao động hay chưa trước khi quyết định các bước tiếp theo.

2.     Xác định mục tiêu, nhu cầu của việc sử dụng dịch vụ lao động thuê ngoài

Quý Công Ty cần xác định giá trị cốt lõi cuả mình để đánh giá xem việc sử dụng dịch vụ cho thuê lại lao động có ảnh hưởng tới giá trị cốt lõi đó không, từ đó xác định nhu cầu của mình. Đồng thời, Quý Công Ty cần so sánh giữa tự làm và sử dụng dịch vụ cho thuê lại lao động theo các yếu tố khác như hiệu suất làm việc, chất lượng công việc, hiệu quả công việc, chi phí, văn hoá doanh nghiệp, các rủi ro, công nghệ hỗ trợ, độ bảo mật thông tin… để đưa ra quyết định có nên sử dụng dịch vụ cho thuê lại lao động hay không.

Khi Quý Công Ty xác định nhu cầu cần sử dụng dịch vụ lao động thuê ngoài, Quý Công Ty cần xác định mục tiêu của việc sử dụng dịch vụ này. Từ việc xác định nhu cầu và việc so sánh lựa chọn có nên sử dụng dịch vụ không, qua đó sẽ đưa ra các tiêu chuẩn để chọn nhà cung cấp phù hợp nhất cho mình.

3.     Giới thiệu chi tiết yêu cầu công việc cho đơn vị cung cấp dịch vụ.

Việc giới thiệu chi tiết các công việc và các yêu cầu cho đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ giúp đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê lại lao động đánh giá mức độ phù hợp cuả dịch vụ đối với yêu cầu cuả quý Công ty,

+ Việc này cũng giúp loại được các công ty không đạt yêu cầu ngay từ đầu mà quý công ty không mất thời gian giới thiệu, khảo sát, đánh giá nhà cung cấp không phù hợp.

+ Việc này cũng tạo sự nhất quán trong trao đổi thông tin giữa các nhà cung cấp dịch vụ cho thuê lại lao động với Công ty giúp cho việc báo giá được chính xác ngay từ đầu và tạo được sự canh tranh bình đẳng và lành mạnh nhất.

4.     Hỗ trợ khảo sát tìm hiểu thực tế công việc và yêu cầu cuả quý công ty.

Sau khi giới thiệu chi tiết yêu cầu cuả mình cho đơn vị cung cấp dịch vụ, các đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm và tự đánh giá mình phù hợp với dịch vụ sẽ liên hệ và tìm hiểu thông tin sâu hơn, Quý Công Ty nên tạo điều kiện để cho đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê lại lao động được tới Công ty tìm hiểu công việc thực tế, khảo sát và nắm rõ các yêu cầu cuả quý công ty, từ đó đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ đưa ra được báo giá đầy đủ và chính xác nhất.

5.     Tổ chức đầu thầu (nếu cần) hoặc yêu cầu báo giá.

Sau buổi khảo sát, quý công ty tiếp tục yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ báo giá dịch vụ. Thông thường chúng ta mời khoảng 2-3 đơn vị báo giá để lựa chọn nhà thầu. Tổ chức đấu thầu nên nêu rõ các nguyên tắc và thống nhất mẫu biểu báo giá để nhất quán thông tin giữa các đơn vị cung cấp như: Các thủ tục dự thầu, đơn vị tiền tệ, ngôn ngữ, thể thức trao đổi thông tin, phạm vi cung cấp dịch vụ, chi phí, Các nguyên tắc trong đấu thầu, các hành vi bị cấm, thời gian nộp hồ sơ và cách thức chọn nhà thầu.

6.     Sơ chọn và yêu cầu đơn vị được sơ chọn trình bày phương án, quy trình, hệ thống quản lý.

Từ 2-3 nhà thầu tham gia đấu thầu dịch vụ, quý công ty sơ chọn đơn vị phù hợp nhất để mời họ trình bày phương án, từ đó quý công ty có thể tìm hiểu sâu hơn, đồng thời qua đó, quý công ty tìm hiểu quy trình quản lý, hệ thống quản lý của đơn vị cung cấp dịch vụ để có sự lựa chọn chính xác nhất. Với đơn vị có sự chuyên nghiệp hóa trong hệ thống quy trình quản lý tức là đơn vị đã thể hiện được thế mạnh của mình, bởi vì khi có quy trình chặt chẽ, khoa học sẽ giúp đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt, năng lực phục vụ tốt và hạn chế các sai sót thấp nhất.

7.     Cung cấp các tình huống thường gặp để tìm hiểu, đánh giá sự linh động trong việc đưa ra các giải pháp cung cấp dịch vụ.

Khi cung cấp dịch vụ sẽ có rất nhiều tình huống khó khăn mà đơn vị sử dụng có thể tiên liệu trước, hoặc các đặc thù của doanh nghiệp mình khác với các doanh nghiệp

8.     Giá cả cuả dịch vụ,

Quý công ty cần phân tích tính hợp lý của giá, rất nhiều đơn vị đưa giá rất thấp và thực tế khi chọn nhà thầu này thì nhà thầu đã không thể tuyển dụng hay cung cấp dịch vụ được, dẫn đến quý công ty phải lựa chọn nhà thầu khác hoặc phải tăng giá dịch vụ, điều này làm tốn thêm nhiều thời gian và không đáp ứng kịp nhu cầu sản xuất.

9.     Thương hiệu

Thương hiệu đơn vị cung cấp dịch vụ và tham khảo thông tin dịch vụ từ các đơn vị sử dụng trước đó. Thương hiệu phải được xây dựng qua thời gian dài, với khả năng cung cấp lực lượng nhân sự lớn, cho nhiều công ty lớn, điều này một phần thể hiện năng lực của đơn vị cung cấp dịch vụ

Kính chúc quý công ty lựa chọn được nhà cung cấp dịch vụ phù hợp nhất đáp ứng được mọi yêu cầu khó khăn, của sản xuất, kinh doanh một cách nhanh chóng của quý công ty

Cần liên hệ với chúng tôi, quý khách hàng vui lòng liên hệ về:

Quý khách có nhu cầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 

Công ty TNHH MTV Vì Lao Động (VILADO)

Địa chỉ: Số 705/36 Đại Lộ Bình Dương – Chánh Mỹ, TDM, BD

Điện thoại: 02743.599768   Hotline: 0901550386 (Ms. Hậu)

 

Email: haudong@vilaodong.vn -  info@vilaodong.vn  Website: www.vilaodong.vn