Đang online: 17  |   Hôm qua: 1805  |   Lượt truy cập: 1697686
Trang chủ > Chia sẻ > Các lĩnh vực khác
Các lĩnh vực khác

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG| NGHỊ ĐỊNH SỐ 145/2020/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 145/2020/NĐ-CP 1.Quản lý lao động 2.Hợp đồng lao động 3.Cho thuê lại lao động 4.Đối thoại tại nơi làm việc 5. Tiền lương 6. Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi 7.KLLĐ trách nhiệm vật chất 8. LĐ nữ và bình đẳng giới 9.Lao động giúp việc gia đình 10.Giải quyết tranh chấp LĐ Điều khoản thi hành Hiệu lực từ 01/02/2021

 1. 1.1.Sổ lao động Ở nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. 3 THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NLĐ Họ tên; giới tính; ngày sinh; quốc tịch; nơi cư trú; số thẻ căn cước (CMND/hộ chiếu). Trình độ chuyên môn kỹ thuật; bậc trình độ kỹ năng nghề; vị trí việc làm Loại hợp đồng lao động; thời điểm bắt đầu làm việc; Tham gia BHXH; tiền lương; nâng bậc, nâng lương Số ngày nghỉ trong năm; số giờ làm thêm Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động và lý do
 2. 5. 1.2. Báo cáo định kỳ về lao động 4 Sở LĐTBXH BHXH CẤP HUYỆN • trước 05 tháng 6 • trước 05 tháng 12 CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA Bản giấy Bản giấy Bản giấy Bản giấy Bản giấy Bản giấy • Báo cáo ”danh sách” chứ không phải “thay đổi” • Gửi báo cáo đến BHXH chứ không phải “thông báo”
 3. 6. 2. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG K4 Đ21 d K1 Đ35 d K1 Đ36 K4 Đ46 K4 Đ47 K3 Đ51 • Nội dung HĐLĐ đối với người lao động được thuê làm GĐ trong DN có vốn NN • Thời hạn báo trước khi đơn phương đối với một số nghề, công việc đặc thù • Trợ cấp thôi việc • Trợ cấp mất việc • Xử lý HĐLĐ vô hiệu
 4. 7. 2.1. Thời hạn báo trước ít nhất khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với nghề, CV đặc thù • Thuyền viên • Lái, bảo dưỡng tàu bay, sửa chữa hàng không; điều độ, khai thác bay Khác theo pháp luật Hàng không Quản lý Công ty theo luật Hàng hải 120 ngày ¼ thời hạn HĐ LĐ Từ đủ 12 tháng Không XĐTH Dưới 12 tháng 7
 5. 8. a) Trợ cấp thôi việc (từ đủ 12 tháng) 1.Hết hạn HĐ 2.Hoàn thành CV 3.Thoả thuận chấm dứt 4.NLĐ tù, tử hình, cấm 6.NLĐ chết, mất năng lực 10. NSDLĐ đơn phương 9.NLĐ đơn phương 5. Trục xuất 8. Kỷ luật sa thải 12. Giấy phép hết hạn 13. Thử việc không đạt hoặc huỷ bỏ Đủ ĐK hưu Tự ý nghỉ 5 ngày liền không lý do chính đáng KHÔNG Thông tin không trung thực 8 2.2. TRỢ CẤP THÔI VIỆC – MẤT VIỆC
 6. 9. b) Trợ cấp mất việc (từ đủ 12 tháng) • Thay đổi cơ cấu, công nghệ • Lý do kinh tế • Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; • Bán, cho thuê, chuyển đổi, nhượng sở hữu, tài sản Phương án LĐ Thôi việc Trợ cấp mất việc 44 42 43 Chú ý: Trợ cấp mất việc ít nhất bằng 2 tháng lương 8
 7. 10. c)Thời gian tính trợ cấp thôi việc, mất việc HĐ Thử việc Đã tham giaBHTN (đẫ đóng hoặc trả cùng với lương NLĐ) Đã tính trả trợ cấp 8 Tổng thời gian đã làm việc Chưa/không đóng BHTN Thời gian thử việc Nghỉ hưởng BHXH trên 14 ngày/tháng BHXH trong thời gian thử việc, nghỉ BHXH trên 14 ngày
 8. 11. THỬ VIỆC 2. HĐTV có coi như HĐLĐ? 3. HĐTV có trả 21,5% cho NLĐ? 5. Các thoả thuận về quyền lợi có bắt buộc theo BLLĐ? 4. NSDLĐ trả 1% BHTN? • HĐLĐ là … trường hợp … tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, … thì được coi là HĐLĐ. • NSDLĐ, NLĐ phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN; • NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN thì …chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho NLĐ tương đương với mức đóng …theo quy định. • Đối tượng tham gia BHXH là … (không có HĐ thử việc) 1. Người thử việc có phải là NLĐ? • NLĐ… làm việc theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành … HĐTV KHÔNG CÓ NỘI DUNG VỀ BHXH, BHYT, BHTN
 9. 12. d) Làm tròn thời gian tính trợ cấp K3 Đ14 NĐ05 K3 Đ8 NĐ145 • Trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm • Trường hợp có tháng lẻ ít hơn hoặc bằng 06 tháng được tính bằng 1/2 năm Có tính thời gian dưới 01 tháng không? 8
 10. 13. e) Thời gian tính trợ cấp đối với các trường hợp đặc biệt 1/1/1995 Thôi việc Cổ phần hoá Chưa nhận trợ cấp 1 2 HĐLĐ1 Thôi việc Thời gian tính trợ cấp HĐLĐ2 HĐLĐ3 • Vô hiệu toàn bộ, • sa thải, • NLĐ đơn phương trái pháp luật Thời gian tính trợ cấp 8
 11. 14. e)Thời gian tính trợ cấp đối với các trường hợp đặc biệt (tiếp…) Thôi việc Sáp nhâp, hợp nhất, chia tách, chuyển quyền SH, tài sản 3 4 Thời gian tính trợ cấp thôi việc Mất việc Sáp nhập, hợp nhất, chia tách, chuyển quyền SH, tài sản Trợ cấp thôi việc Trợ cấp mất việc 1/1/1995 8
 12. 15. f) Mức trợ cấp và tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc, mất việc ½ tháng lương/ năm TL theo HĐLĐ bình quân 6 tháng trước khi nghỉ việc Thôi việc 01 tháng lương/năm TL theo HĐLĐ bình quân 6 tháng trước khi nghỉ việc Mất việc HĐLĐ cuối cùng vô hiệu vì TL thì theo TL do 2 bên thoả thuận song không thấp hơn TLmin K3 Điều 12 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 8
 13. 16. 2.3. Xử lý HĐLĐ vô hiệu 1.HĐLĐ vô hiệu một phần HĐLĐ (sửa đổi) Chấm dứt HĐLĐ • Quyền lợi theo TƯLĐTT (nếu có) hoặc theo pháp luật • Trả phần chênh lệch tiền lương (nếu có) do thấp hơn TLmin Sửa đổi, bổ sung phần vô hiệu • Quyền lợl và tiền lương giải quyết theo quy định trên • Trợ cấp thôi việc • Thời gian HĐLĐ vô hiệu được ghi nhận • Các nội dung khác theo Luật tố tụng dân sự 9
 14. 17. 2.HĐLĐ vô hiệu toàn bộ do ký sai thẩm quyền hoặc vi phạm nguyên tắc HĐLĐ (sau ký lại) Chấm dứt HĐLĐ • Quyền lợi theo nội dung đã giao kết (nếu cao hơn) hoặc theo TƯLĐTT (nếu có) hoặc theo pháp luật • Trả phần chênh lệch tiền lương do thấp hơn Tlmin hoặc TƯLĐTT (nếu có) Tổ chức ký lại • Quyền lợi và tiền lương giải quyết như trên • Thời gian HĐLĐ vô hiệu đươc ghi nhận • Các nội dung khác theo Luật tố tụng dân sự 2.3. Xử lý HĐLĐ vô hiệu (tiếp) 10
 15. 18. 2.3. Xử lý HĐLĐ vô hiệu (tiếp) 3. HĐLĐ vô hiệu toàn bộ do vi phạm pháp luật hoặc công việc cấm HĐLĐ (mới) Chấm dứt HĐLĐ • Quyền lợi theo nội dung đã giao kết (nếu cao hơn) hoặc theo TƯLĐTT (nếu có) hoặc theo pháp luật • Trả phần chênh lệch tièn lương do thấp hơn Tlmin hoặc TƯLĐTT (nếu có). giao kết HĐLĐ mới • Quyền lợi giải quyết theo quy định trên • NSDLĐ trả 01 tháng Tlmin/năm làm việc theo HĐ vô hiệu • Trợ cấp thôi việc cho HĐLĐ trước đó (nếu có) • Các nội dung khác theo Luật tố tụng dân sự 11
 16.  

 17.  
 18. Trang Trần| Vilado| Trangtran@vilado.vn| Hotline: 090 1550386