Đang online: 12  |   Hôm qua: 1849  |   Lượt truy cập: 1739705
Trang chủ > Chia sẻ > Tuyển dụng
Tuyển dụng

Danh sách các doanh nghiệp được cấp phép cho thuê lại lao động

Từ ngày 14-10-2017 đến ngày 20-11-2017, Bộ LĐ-TB&XH vừa công bố danh sách 7 doanh nghiệp mới được cấp giây phép hoạt động cho thuê lại lao động và 3 doanh nghiệp được gia hạn giấy phép cho thuê lại lao động.

Trước đó vào ngày 28/10/2016, Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội đã cấp giây phép hoạt động cho thuê lại lao động số 96/LĐTBXH-GP cho Công Ty TNHH MTV Vì Lao Động (Vilado) Tại địa chỉ 705/36 Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh Mỹ, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động khi đã ký quỹ 2 tỉ đồng, bảo đảm vốn pháp định, có trụ sở, người đứng đầu có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Mục đích của việc cho thuê lại lao động nhằm đáp ứng tạm thời sự gia tăng đột ngột về nhân lực trong khoảng thời gian nhất định; Thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc phải thực hiện các nghĩa vụ công dân hoặc giảm bớt thời giờ làm việc; Có nhu cầu sử dụng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao.

Trước đó, Bộ LĐ-TB&XH đã công bố danh sách 127 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động,

Danh sách 127 doanh nghiệp đã được ấp phép gồm:

STT

TÊN DOANII NGHIỆP

Số giấy phép

Ngày cấp

Số quyết định gia hạn

1

Công Ty TNHH Vì Lao Động (Vilado)

96/LĐTBXH-GP

28/10/2016

 

2

Công Ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt ĐT 0283 5054224

29/LĐTBXH-GP

14/01/2015

1827/QĐ-LĐTBXH gia hạn thêm 24 tháng

3

Cõng ty TNHH NMS international Rcsourse Vièt Nam

13/LĐTBXH-GP

15/10/2014

1475/QĐ-LĐTBXH gia hạn thêm 24 tháng

4

Công ty CP Chau Giang

14/LĐTBXH-GP

29/10/2014

1438/ỌĐ-I.ĐTBXH gia hạn thêm 24 tháng

5

Công ty CP Liên doanh Việt Nhà!

15/LĐTBXH-GP

29/10/2014

1215/QĐ-LĐTBXH gia hạn thêm 24 tháng

6

Cóng ty CP Dịch vu lấp đăt. vén hành vá Bào dường công trinh dầu khi Biền PTSC

33/l.ĐTBXH-GP

12/02/2015

 

7

Công ty TNHH Dich vu khảo sát công trinh ngầm PTSC

34/LĐTBXH-GP

12/02/2015

 

8

Còng ty TNHH Trainor Asia - Viẻt Nam

35/LĐTBXH-GP

11/03/2015

 

9

Công ty CP Đao tao Cung ừng nhân lưc vả dich vu kv thuàt Toan Câu

37/LĐTBXH-GP

11/03/2015

 

10

Công ty TNHH Dich vu Gia Vù Hưng Yên

94/LĐTBXH-GP

19/10/2016

 

11

Công ty TNHH Nhản lưc Ọuổc gia Dahahsi

95/LĐTBXH-GP

19/10/2016

 

12

Cóng ty CP Kểt nồi Nhận Tài

08/LĐTBXH-GP

05/09/2014

1250/ỌĐ-LĐTBXH gia hạn thêm 24 tháng

13

Công ty TNHH Nhản Lưc

09/LĐTBXH-GP

05/09/2014

1213/ỌĐ-LĐTBXH gia hạn thêm 24 tháng

14

Công ty TNHH Dich vu bão vệ Hổng Hài

16/LĐTBXH-GP

29/10/2014

 

15

Công ty TNHH Hải Thanh

17/LĐTBXH-GP

06/11/2014

 

16

Công ty TNHH TM Dich vụ Dầu khi Biền Đòng

18/LĐTBXH-GP

06/11/2014

 

17

('ông ty TNHH Hải Lưu

20/LĐTBXH-GP

26/11/2014

 

18

Còng ty CP Quân tri Nguồn nhản lưc Mi-Talent

22/LĐTBXH-GP

26/11/2014

 

19

Công ty TNHH ManPowcr Viet Nam

23/LĐTBXH-GP

01/12/2014

 

20

Công ty TNHH Súc Bát

24/LĐTBXH-GP

15/12/2014

 

21

Còng ty CP Đào tao kỳ thuât PVD

25/LĐTBXH-GP

15/12/2014

 

22

Công ty TNHH Dich vu kỳ thuật Dầu khi Biển PVD

26/LĐTBXH-GP

15/12/2014

 

23

Công ty CP Tư van nhân lực Nic

27/LĐTBXH-GP

15/12/2014

 

24

Công ty TNHH Minh Phúc

30/LĐTBXH-GP

14/01/2015

 

25

Công ty CP Dich vu Kỹ thuát Dấu khi Vièt Nam

3HLĐTBXH-GP

1401/2015

 

26

Cõng ty TNHH Nết Viêt

32/LĐTBXH-GP

1401/2015

 

27

Còng ty TNHH Kẻt Nồi Việc

38/LĐTBXH-GP

24/03/2015

 

28

Công ty CP Nguồn luc Iglocal

39/LĐTBXH-GP

24/03/2015

 

29

Còng ty CP Dich vu Dấu khi Toàn câu

40/LĐTBXH-GP

20/04/2015

 

30

Công ty TNHH Minh Viêt

41/LĐTBXH-GP

20/04/2015

 

31

Công ty CP Cung ứng lao dòng Trướng An

42/LĐTBXH-GP

25/05/2015

 

32

Công ty TNHH TM-XD-DV Ngỏ Gia

43/LĐTBXH-GP

25/05/2015

 

33

Còng ty TNHH Dich vu Quôc tẻ Mẻ Kông

44/lđtbxh-gp

18/06/2015

 

34

Cõng ty TNHH Thương mai vá Dich vụ Thiên An Phú

45/LĐTBXH-GP

24/06/2015

 

35

TCT CP Khoan vã Dich vu khoan Dầu khi

46/LĐTBXH-GP

24/06/2015

 

36

CôngtyCPThé thao Quốc tẻ Viet An

47/LĐTBXH-GP

06/07/2015

 

37

Công ty TNHH Xây dưng - TM -DV Đò Na

48/LĐTBXH-GP

06/07/2015

 

38

Công ty CP PT nhãn lực va CNTT

50/LĐTBXH-GP

06/08/2015

 

39

Công ty CP Liẻn doanh Takahashsi

51/LĐTBXH-GP

11/08/2015

 

40

Công ty TNHH TÓC Đô Xah

53/LĐTBXH-GP

31/08/2015

 

41

Công ty TNHH Pasonatech Việt Nam

54/LĐTBXH-GP

31/08/2015

 

42

Công ty TNHH Thanh men X p

55/LĐTBXH-GP

07/09/2015

 

43

Công ty TNHH Harnvey Nash

56/LĐTBXH-GP

21/09/2015

 

44

Công ty CP Thương mai Dich vu Viẻt Long Giang

57/LĐTBXH-GP

08/10/2015

 

45

Công ty TNHH Thiết bi vá Dich vu công nghê Sao Phương Bảc

58/LĐTBXH-GP

16/10/2015

 

46

Công ty CP Dich vu báo vè Dai Vict

59/LĐTBXH-GP

21/11/2015

 

47

Còng ty TNHH Xảy dựng và TM Dich vụ Hưng Thành Phu

60/LĐTBXH-GP

24/11/2015

 

48

Cóng ty TNHH TM va Dich vu Nam Phu Phát

61/LĐTBXH-GP

24/11/2015

 

49

Công ty Cồ phân dich vu vá xây dung HBQ

62/LĐTBXH-GP

03/02/2016

 

50

Công ty TNHH Dich vu cơ khi hang Hái PTSC

63/LĐTBXH-GP

03/02/2016

 

51

Công ty TNHH Hung Manh Trương

64/LĐTBXH-GP

04/02/2016

 

52

Công ty CP Tư van tuvcn dung Hoán M9 _*

65/LĐTBXH-GP

04/03/2016

 

53

Còng ty TNHH Minh Thuản Thành

66/LĐTBXH-GP

09/03/2016

 

54

Công tyTNHH TM-DV Triêu An Phát

67/LĐTBXH-GP

14/03/2016

 

55

Công ty CP Tâp đoan Hoa Sao

68/LĐTBXH-GP

23/03/2016

 

56

Công ty TNHH Thương mai vã Dich vụ Co khi Quốc Dùng

Ó9/LĐTBXH-GP

23/03/2016

 

57

Công ty TNHH Nguồn Nhân luc Xanh

70/LĐTBXH-GP

25/03/2016

 

58

Công ty TNHH Cao Huynh Phat

72/LĐTBXH-GP

20/04/2016

 

59

Công ty CP Cokyvina

73/LĐTBXH-GP

20/04/2016

 

60

Công ty CP Nhùng Trang Vang

74/LĐTBXH-GP

20/04/2016

 

61

Công ty TNHH Dich w Bão vê An ninh Thu dô

75/LĐTBXH-GP

28/04/2016

 

62

Công ty TNHH l-õc Nhản Sinh

76/LĐTBXH-GP

23/05/2016

 

63

Công tyTNHH TM va Xây dưng Phuc Thảng

77/LĐTBXH-GP

24/05/2016

 

64

Công ty CP Đấu Tư Dầu khi Sao Mai-Bên Đinh

78/LĐTBXH-GP

02/06/2016

 

65

Công ty CP Truyền thõng Kim Cương

79/LĐTBXH-GP

03/06/2016

 

66

Công ty TNHH Thương mai vả Dich vu Sao Việt Thanh

80/LĐTBXH-GP

16/06/2016

 

67

Còng ty CP Dich vu Dâu khi Quảng íiaẳi_

81/LĐTBXH-GP

28/06/2016

 

68

Công ty TNHH Thương mai Dich vu PBNC

82/LĐTBXH-GP

14/07/2016

 

69

Công ty CP phat tnền Ọuòc Tê Vict Thảng

83/LĐTBXH-GP

22/07/2016

 

70

Còng ty TNHH Day nghê cung ứng lao dòng thanh niẻn Miên Đòng

84/LĐTBXH-CiP

02/08/2016

 

71

Công ty TNHH Nhát Huy Khang

85/LĐTBXH-GP

15/08/2016

 

72

Còng ty TNHH TM - DV Hoàng Thái Đai Phát

86/LĐTBXH-GP

17/08/2016

 

73

Cóng ty TNHH An Hòa

87/LĐTBXH-GP

13/09/2016

 

74

Còng ty TNHH Tảm Thinh Vượng

88/LĐTBXH-GP

13/09/2016

 

75

Còng ty CP Dich vu TH Dâu khi Vùng Tàu

89/LĐTBXH-GP

12/10/2016

 

76

Công ty TNHH Dich vu va Tư vấn Hyundai

90/LĐTBXH-GP

12/10/2016

 

77

Còng ty TNHH Acapcy

91/LĐTBXH-GP

12/10/2016

 

78

Công ty TNHH TM và DV Linh Anh

lll/LĐTBXH-GP

09/05/2017

 

79

Còng ty TNHH TM DV Vict Đai Nam

92/LĐTBXH-GP

12/10/2016

 

80

Công ty CP Cảng DV Dầu khi tổng hợp PTSC Thanh Hóa

93/LĐTBXH-GP

19/10/2016

 

81

Công ty TNHH Giải pháp nguòn nhân lưc thanh niẻn

97/LĐTBXH-GP

28/10/2016

 

84

Công ty CP Sáng tao Đinh cao

98/LĐTBXH-GP

28/10/2016

 

85

Còng ty TNHH Đỏng Nam Hải

99/LĐTBXH-GP

28/10/2016

 

86

Công ty CP Adecco

100/LĐTBXH-GP

28/10/2016

 

87

Công ty CP Dv phản phối va bán lẻ Ọuôc tẻ

IOI/LĐTBXH-GP

28/10/2016

 

88

Công ty CP Sonna

102'LĐTBXH-GP

24/01/2017

 

89

Công ty CP Cung ứng nhân lưc Háng Không

103/LĐTBXH-GP

25/01/2017

 

90

Công ty CP Nhả vả TM Dầu khi

I04/LĐ3 BX11-GP

25/01/2017

 

91

Công ty TNHH TM Day nghe, tư vãn du hoc B Hoa 11

105/1 ĐTBXH-GP

13/03/2017

 

92

TCT CP Dich vu tồng hợp Dâu khi

I06/LĐTBXH-GP

16/03/2017

 

93

Còng ty TNHH Huda Tech

107/LĐTBXH-GP

19/04/2017

 

94

Công ty TNHH TM vả Cơ khi Dưong Ticn Phát

108/LĐ1BXH-GP

19/04/2017

 

95

Công ty CP BP OMảt Bẵo

109/LĐTBXH-GP

19/04/2017

 

96

Còng ty TNHH Nhát Trung

110/LĐTBXH-GP

21/04/2017

 

97

Còng ty TNHH TM Thanh phat Hung Yen

112/LĐTBXH-GP

25/05/2017

 

98

Công ty CP Đầu Tư Jeil Vina

113/LĐTBXH-GP

25/05/2017

 

99

Công ty TNHH Cung úng nguốn nhản lựcMD

II5/LĐTBXH-GP

25/05/2017

 

100

Công ty CP Dich vu logistics Dầu khi Viet Nam

116/LĐTBXH-GP

08/06/2017

 

101

Còng ty TNHH Tân Hoan

117/LĐTBXH-GP

14/06/2017

 

102

Công ty TNHH TM - DV Trương V 1C*

118/l.ĐTBXH-GP

16/06/2017

 

103

Còng ty TNHH Thinh Kicn

119/LĐTBXH-GP

19/07/2017

 

104

Công tvCP Kasaco

121/LĐTBXH-GP

20/07/2017

 

105

Công tv TNHH Vietiobs Solution

122/LĐTBXH-GP

25/07/2017

 

106

Cóng ty Cổ phần Điên tứ SJ VIN A

126/LĐTBXH-GP

31/07/2017

 

107

Cóng ty CP L&A

127/LĐTBXH-GP

18/08/2017

 

108

Công ty TNHH Minh Đức Vina

128/LĐTBXH-GP

23/08/2017

 

109

Công ty TNHH CA Thăng Long

129/LĐTBXH-GP

23/08/2017

 

110

Còng ty TNHH Đào tao ngoại ngừ vả tin học Tri Thức Viêt

130/LĐTBXH-GP

28/08/2017

 

111

Công ty TNHH OSPower Việt Nam

131/LĐTBXH-GP

31/08/2017

 

112

Công ty CP Xây lảp vá Dich vu Bưu điên Kiên Giang

133/LĐTBXH-GP

11/09/2017

 

113

Công ty TNHH Sán xuát Thương mai va Dich vụ Sơn Hòa

134/LĐTBXH-GP

12/09/2017

 

114

Công ty TNHH Dich vu bảo vê Trương Thi

135/LĐTBXH-GP

12/09/2017

 

115

Công ty CP Đầu tư va Cung ưng Nguỏn nhân lực Việt Nam

136/LĐTBXH-GP

25/09/2017

 

116

Công ly TNHH MTV Dich vu cơ quan nươc ngoai (FOSCO)

137/LĐTBXH-GP

25/09/2017

 

117

Công t\ TNHH Anh Háo Quang

138/LĐTBXH-GP

27/09/2017

 

118

Công ly TNHH Dich vu bảo vê Thanh Đat 789

139/LĐTBXH-GP

04/10/2017

 

119

Còng ly TNHH Thương mai-Dich vu Đê nhất Liên bang

140/LĐTBXH-GP

10/10/2017

 

120

Cóng ly TNHH Scn Đai Dương

149/LĐTBXH-GP

27/09/2017

 

121

Còng ty TNHH Quang Minh Bảc Ninh

114/LĐTBXH-GP

25/05/2017

 

122

Công ty TNHH Dosung Vina

120/LĐTBXH-GP

20/07/2017

 

123

Công ty CP Dịch vu dấu khi Sải Gòn

28/LĐTBXH-GP

30/12/2014

 

124

Công ty TNHH Dich vu vá TM Vãn Nam

19/LĐTBXH-GP

06/11/2014

 

125

Công ty TNHH Taewang Vina

124/LĐTBXH-GP

31/07/2017

 

126

Còng ty TNHH Thương mai và Dich vụ ỌTM-Hoàng Minh

132/LĐTBXH-GP

11/09/2017

 

127

Công ty CP Handi Viêt Nam

123/LĐTBXH-GP

31/07/2017

 

 

Cụ thể, các doanh nghiệp được cấp phép gồm: Công ty TNHH Sing Yong (phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), Công ty TNHH Nguồn nhân lực Tâm Việt (số 221, tổ 1, Trưng Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc), Công ty CP Cung ứng thuyền viên Đông Đô (số 21, Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), Công ty TNHH JHTech (đường số 398, thôn Liêm Xuyên, xã Song Khê, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), Công ty TNHH Đầu tư HM (Vincom tháp A, tầng 19, Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, TP Hà Nội), Công ty CP 40 giờ (số 4, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM), Công ty TNHH Viễn thông Niềm tin Việt (tầng trệt tòa nhà Bigenco, số 2/2, đường 281, Lý Thường Kiệt, phường 5, quận 11, TP HCM).

đồng thời công khai danh tính 5 doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép hoạt động gồm: Công ty TNHH Rena, Công ty TNHH VL Đỉnh cao nhân anh, Công ty TNHH JN Việt Nam, Công ty TNHH Đại An Lợi và Công ty TNHH Quốc tế Vĩnh Hân.

 

 

Nguồn: Website của Bộ Lao Động Thương Bình Xã Hội