Đang online: 13  |   Lượt truy cập: 1691909
Trang chủ > Chia sẻ
Chia sẻ
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG| NGHỊ ĐỊNH SỐ 145/2020/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH 145/2020/NĐ-CP 1.Quản lý lao động 2.Hợp đồng lao động 3.Cho thuê lại lao động 4.Đối thoại tại nơi làm việc 5. Tiền lương 6. Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi 7.KLLĐ trách nhiệm vật chất 8. LĐ nữ và bình đẳng giới 9.Lao động giúp việc gia đình 10.Giải quyết tranh chấp LĐ Điều khoản thi hành...
18/05/2021 03:05:03

KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT
NỘI QUY LAO ĐỘNG Phải có nội quy và bằng văn bản (trừ dưới 10 LĐ) Phải đăng ký tại CQCMLĐ tỉnh (huyện khi được uỷ quyền) Phải được thông báo đến NLĐ và niêm yết nội dung chính tại nơi làm việc Có chi nhánh ở nhiều tỉnh, phải gửi nội quy đến CQCMLĐ của tỉnh đóng chi nhánh. BLLĐ2019
18/05/2021 03:05:47